NACIONALNI PROGRAM ZA ELIMINACIJU SUPSTANCI KOJE OŠTEĆUJU OZONSKI OMOTAČ

  • Current Status of the Project:
  • Project Starting Date:
  • Project Completion Date:
  • Project Organizer:
  • Project Categories:

NACIONALNI PROGRAM ZA ELIMINACIJU SUPSTANCI KOJE OŠTEĆUJU OZONSKI OMOTAČ

Kao konkretan korak u implementaciji Montrealskog protokola, u septembru 2007. godine, Vlada Crne Gore usvojila je Nacionalni program, koji je pripremilo Ministarstvo turizma i zaštite životne sredine u saradnji sa UNIDO-om, kao implementirajućom agencijom, uz finasijsku pomoć Multilateralnog fonda za implementaciju Montrealskog protokola.

Nacionalni program sa Akcionim planom predstavlja strategiju za eliminisanje supstanci koje oštećuju ozonski omotač. Osnovni cilj dokumenata je eliminisanje supstanci koje oštećuju ozonski omotač u Crnoj Gori i postizanje smanjenja godišnje potrošnje CFC ( 2007. godina- 5 tona; 2008. godina- 4 tone; 2009. godina -2 tone i 2010. godina 0 tona).