INSTITUCIONALNO JAČANJE

  • Current Status of the Project:
  • Project Starting Date:
  • Project Completion Date:
  • Project Organizer:
  • Project Categories:

INSTITUCIONALNO JAČANJE

Kancelarija za ozon osnovana je 1 septembra 2007. godine pri Ministrastvu turizma i zaštite životne sredine.

Osnovni zadaci kancelarije za ozon su: implementacija Montrealskog protokola; implementacija Nacionalnog programa i Plana za konačnu eliminaciju CFC; izdavanje dozvola za uvoz/izvoz supstanci koje oštećuju ozonski omotač; praćenje i prikupljanje podataka o potrošnji supstanci koje oštećuju ozonski omotač (uvozu/ izvozu); organizovanje kampanja za upoznavanje javnosti ; stvaranje zakonodavnih uslova u okviru kojih će moći da se odvija program konačnog eliminisanja; razmjena informacija sa ostalim članicama Montrealskog protokola; podnošenje godišnjih izvještaja Sekretarijatu za ozon o potrošnji supstanci koje oštećuju ozonski omotač.