Nacionalno zakonodavstvo

Zakon o zaštiti od negativnih uticaja klimatskih promjena (Sl. list br.73-2019)

Uredba o supstancama koje oštećuju ozonski omotač i alternativnim supstancama (Sl. list br. 5-2011)

Odluka o Kontrolnoj listi za izvoz i uvoz robe

Pravilnik o bližem načinu i potrebnoj dokumentaciji za izdavanje dozvole za uvoz i/ili izvoz supstanci koje oštećuju ozonski omotač i alternativnih supstanci