Aktuelnosti

Obilježen 16. septembar – Međunarodni dan zaštite ozonskog omotača

16.septembar – Međunarodni dan zaštite ozonskog omotača ove godine je obilježen u okviru kampanje „Za ljepšu i zdraviju Crnu Goru“, koju je organizovala Agencija za zaštitu životne sredine povodom obilježavanja 30 godina od usvajanja Deklaracije o ekološkoj državi.


Kampanjom „Za ljepšu i zdraviju Crnu Goru“ su pored ozelenjavanje dvorišnog prostora bolnica i uljepšavanja njihovog enterijera slikama prirodnih ljepota Crne Gore, planirana i predavanja na temu zaštite životne sredine. Pored bolnica, kampanjom će biti obuhvaćene škole i univerziteti kroz organizaciju prezentacija i predavanja na otvorenom.


U okviru ove kampanje 16. septembra je organizovana posjeta Opštoj bolnici u Pljevljima tokom koje je ozelenjen dvorišni prostor bolnice, a predstavnici Agencije su posjetili pedijatrijsko odjeljenje i uručili djeci promotivni materijal pripremljen povodom Međunarodnog dana zaštite ozonskog omotača.


U Beranama je 17. septembra, pored akcije ozelenjavanja dvorišnog prostora Opšte bolnice i posjete pedijatrijskom odjeljenju, gdje je djeci uručen prigodan promotivni materija, organzovan čas u prirodi za učenike Gimnazije „Panto Mališić“ i SSŠ „Vukadin Vukadinović“ na temu zaštite ozonskog omotača, a učenicima je podijeljen promotivni materijal.


Tokom posjete Bijelom Polju, koja je organizovana 22. septembra učenicima Osnovne škole „Risto Ratković“ održano je predavanje na temu zaštite ozonskog omotača i prikazan kratki animirani film „Resetuj planetu“.


Aktivnosti sličnog sadržaja će se nastaviti tokom oktobra, a planirano je da se, u saradnji sa Privrednom komorom Crne Gore, organizuje i radionica na kojoj će preduzećima iz RAC sektora biti predstavljena nova zakonska regulativa i aktivnosti u sklopu realizacije Plana eliminacije HCFC supstanci.