Publikacije

Ozon i ti – Sve o ozonu i ozonskom omotaču
Ozon i ti – Sve o ozonu i ozonskom omotaču

Brošura sadrži osnovne informacije o ozonu i ozonskom omotaču, posljedicama oštećenja ozonskog omotača, mjerama koje se preduzimaju radi zaštite i obnavljanja ozonskog omotača i preporuke kako se zaštititi od štetnog uticaja UV zraka i kako doprinijeti zaštiti ozonskog omotača.

Dobra servisna praksa u rashladnoj tehnici GIZ
Dobra servisna praksa u rashladnoj tehnici GIZ

Priručnik namijenjen serviserima rashladnih i klima uređaja koji sadrži opis alata, opreme i mjernih uređaja koji se koriste za servisiranje rashladne tehnike kao i dobru servisnu praksu i najčešće korišćene procedure pri montaži i servisiranju opreme uključujući i rad sa HC, retrofit i mjere sigurnosti.

Kigali informativne brošure
Kigali informativne brošure

19 Informativnih brošura koje sadrže informacije o Kigali amandmanu.

Dobra servisna praksa za zapaljive rashladne fluide
Dobra servisna praksa za zapaljive rashladne fluide

Priručnik sadrži informacije o uobičajenim tipovima zapaljivih rashladnih fluida, bezbjednom rukovanju i skladištenju, kao i dobroj servisnoj praksi prilikom servisiranja uređaja sa zapaljivim rashladnim fluidima.

Implementacija Montrealskog protokola u Crnoj Gori
Implementacija Montrealskog protokola u Crnoj Gori

Flajer o aktivnostima na implementaciji Montrealskog protokola u Crnoj Gori.

Hronologija zaštite ozonskog omotača
Hronologija zaštite ozonskog omotača

U flajeru su navedeni svi značajni datumi u borbi za zaštitu ozonskog omotača.

Budućnost grijanja i hlađenja
Budućnost grijanja i hlađenja

Brošura sadrži osnovne informacije o alternativnim tehnologijama i alternativnim rashladnim fluidima.

Priručnik za obuku carinskih službenika
Priručnik za obuku carinskih službenika

Prevod drugog UNEP-ovog izdanja „Training manual for customs officers- Saving the Ozone Layer: Phasing Out Ozone Depleting Substances in Developing Countries“ namijenjen za obuku carinskih službenika.

Kratki priručnik za carinske službenike
Kratki priručnik za carinske službenike

Tabela u priručniku sadrži listu najčešće korišćenih supstanci koje oštećuju ozonski omotač sa njihovim hemijskim nazivima, ASHRAE, CAS i UN brojevima i tarifnim oznakama HS.

Životni grafici ozona
Životni grafici ozona

Brošura sadrži informacije o ozonskom omotaču, Montrealskom protokolu i odgovoru međunarodne zajednice na probleme vezane za ozonski omotač.

Ozi ozon igra
Ozi ozon igra

Igra za djecu koja sadrži inormacije o ozonu.

Priručnik za servisere rashladnih i klima uređaja drugo izdanje
Priručnik za servisere rashladnih i klima uređaja drugo izdanje

Priručnik sadrži informacije o ozonu i ozonskom omotaču, osnovama rashladne tehnike i dobroj servisnoj praksi pri radu sa rashladnim sredstvima, a namijenjen je za obuku servisera rashladnih i klima uređaja.

Ozonski omotač čuvar života na zemlji
Ozonski omotač čuvar života na zemlji

Flajer sadrži osnovne informacije o ozonskom omotaču i Montrealskom protokolu.

Priručnik za servisere rashladnih i klima uređaja prvo izdanje
Priručnik za servisere rashladnih i klima uređaja prvo izdanje

Priručnik sadrži informacije o ozonu i ozonskom omotaču, osnovama rashladne tehnike i dobroj servisnoj praksi pri radu sa rashladnim sredstvima, a namijenjen je za obuku servisera rashladnih i klima uređaja.

Ozi leti visoko
Ozi leti visoko

Brošura Ozi ozon branilac naše planete namijenjena za edukaciju najmlađih.

Ozi ide na sjeverni pol
Ozi ide na sjeverni pol

Brošura Ozi ozon branilac naše planete namijenjena za edukaciju najmlađih.

Ozi obilazi ostrva
Ozi obilazi ostrva

Brošura Ozi ozon branilac naše planete namijenjena za edukaciju najmlađih.

Informacija za servisere rashladnih i klima uređaja
Informacija za servisere rashladnih i klima uređaja

Ova brošura je namijenjena servisnim tehničarima i pravnim licima i preduzetnicima, u sektoru hlađenja i klimatizacije, koji u obavljanju djelatnosti koriste HCFC/HFC supstance.

Informacija za uvoznike i izvoznike rashladnih fluida
Informacija za uvoznike i izvoznike rashladnih fluida

Brošura je namijenjena pravnim licima koja vrše uvoz/izvoz supstanci koje oštećuju ozonski omotač i alternativnih supstanci, kao i proizvoda i opreme koji sadrže ove supstance.