Aktuelnosti

Okrugli sto na temu „Implementacija propisa u oblasti zaštite ozonskog omotača”


Privredna komora Crne Gore u saradnji sa Agencijom za zaštitu životne sredine, organizovala je okrugli sto na temu „Implementacija propisa u oblasti zaštite ozonskog omotača” u cilju pružanja  informacija o obavezama koje proizlaze iz nove regulative, a koje se odnose na pravna lica i preduzetnike u sektoru hlađenja i klimatizacije koji u obavljanju djelatnosti koriste, odnosno uvoze alternativne i supstance koje oštećuju ozonski omotač.


Više na linku
https://www.privrednakomora.me/saopstenja/implementacija-propisa-u-oblasti-zastite-ozonskog-omotaca