Projekti

NACIONALNI PROGRAM ZA ELIMINACIJU SUPSTANCI KOJE OŠTEĆUJU OZONSKI OMOTAČ

Kao prvi konkretan korak u implementaciji Montrealskog protokola, u septembru 2007. godine, Vlada Crne Gore usvojila je Nacionalni program za eliminaciju supstanci koje oštećuju ozonski omotač za period  2007-2010. godine, koji je pripremilo tadašnje Ministarstvo turizma i zaštite životne sredine u saradnji sa UNIDO-om, kao implementirajućom agencijom, uz finasijsku pomoć Multilateralnog fonda za implementaciju Montrealskog protokola.

Nacionalni program sa Akcionim planom predstavljao je strategiju za eliminaciju supstanci koje oštećuju ozonski omotač (CFC supstanci). Osnovni cilj dokumenata je bio eliminacija supstanci koje oštećuju ozonski omotač u Crnoj Gori i postizanje smanjenja godišnje potrošnje CFC (2007. godina- 5 tona; 2008. godina- 4 tone; 2009. godina -2 tone i 2010. godina 0 tona). Program je uključivao i projekte Plan konačne eliminacije hlorofluorougljovodonika (CFC-a) i Institucionalno jačanje za implementaciju Motrealskog protokola.

Institucionalno jačanje


Osnovni cilj ovog projekta je bio formiranje Kancelarije za zaštitu ozonskog omotača, koja je osnovana 1 septembra 2007. godine. Osnovni zadaci Kancelarije su: implementacija Montrealskog protokola; implementacija Nacionalnog programa i Planova za eliminaciju susptanci koje oštećuju ozonski omotač; izdavanje dozvola za uvoz/izvoz supstanci koje oštećuju ozonski omotač; praćenje i prikupljanje podataka o potrošnji supstanci koje oštećuju ozonski omotač (uvozu/ izvozu); organizovanje kampanja za upoznavanje javnosti; predlaganje  zakonodavnih uslova u okviru kojih će moći da se odvija program konačnog eliminisanja; razmjena informacija sa ostalim članicama Montrealskog protokola; podnošenje godišnjih izvještaja Sekretarijatu za ozon o potrošnji supstanci koje oštećuju ozonski omotač.

Plan konačne eliminacije hloroflorougljovodonika (CFC-A)


Osnovni cilj plana je bio da obezbijedi blagovremeno, održivo, isplativo i ubrzano eliminisanje CFC predviđeno Montrealskim protokolom. U tom smislu kroz implementaciju plana,između ostalog, realizovane su sljedeće aktivnosti: uvođenjem sistema rekuperaciju i recikliranje rashladnih fluida, obuke servisera rashladnih i klima uređaja kao i poboljšanje opremljenosti servisnih radionica.