Aktuelnosti

16 septembar Međunarodni dan zaštite ozonskog omotača

Ove godine 16 septembar međunarodni dan zaštite ozonskog omotača se obilježava pod motom   „Ozon za život: 35 godina zaštite ozonskog omotača“.


Kada su naučnici 70tih godina otkrili da hemikalije proizvedene ljudskom aktivnošću uzrokuju oštećenje ozonskog omotača, i da to oštećenje može da dovede do povećanja slučajeva raka kože i katarakte, i da utiče na biljke, usjve i ekosisteme, globalni odgovor je bio presudan. Godine 1985. usvojena je Bečka konvencija o zaštiti ozonskog omotača, pa se ove godine obilježava i 35 godina od usvajanja Bečke konvencije i 35 godina zaštite ozonskog omotača. Pod okriljem Montrealskog protokola a u saradnji vlada država članica Protokola, naučnika i industrije do sada je eliminisano 99% supstanci koje oštećuju ozonski omotač. Zahvaljujući Montrealskom protokolu, ozonski omotač se oporavlja i očekuje se da će se vratiti na vrijednosti od prije 1980. godine, do sredine ovog vijeka. Kao podrška Protokolu, usvojen je Kigali amandman, koji je stupio na snagu 2019. godine. Implementacijom Kigali amandmana  doprinijeće se smanjenju potrošnje fluorougljovodonika (HFC supstanci) koje su gasovi sa efektom staklene bašte i  imaju visok potencijal globalnog zagrijavanja,  a koji su štetni po životnu sredinu.


Međunarodni dan zaštite ozonskog omotača, 16. septembar, slavi ovo dostignuće, a slogan „Ozon za život“, podsjeća nas da je ozon presudan za život na Zemlji, i da moramo nastaviti da štitimo ozonski omotač za buduće generacije.