PLAN ELIMINACIJE HCFC SUPSTANCI KOJE OŠTEĆUJU OZONSKI OMOTAČ

 • Current Status of the Project:
 • Project Starting Date:
 • Project Completion Date:
 • Project Organizer:
 • Project Categories:

PLAN ELIMINACIJE HCFC SUPSTANCI KOJE OŠTEĆUJU OZONSKI OMOTAČ

HCFC- hidrohlorofluorougljovodonici su supstance  koje oštećuju ozonski omotač, a koje se kontrolišu shodno obavezama iz Montrealskog protokola o supstancama koje oštećuju ozonski omotač. Pripadaju Aneksu C grupa I Protokola  i široko se koriste u nekoliko sektora, između ostalih, rashladni i klima sektor, sektor za ispjenjavanje i sl. Aneks C grupa I ima  40 supstanci ali najčešće se upotrebljavaju R-22, R-141b, R-142b, R-123, R-225, R-225ca, R-225cb.

Cilj plana bio je da obzbijedi postepenu eliminaciju HCFC supstanci, posebno u servisnom sektoru gdje je njegova upotreba najveća. Planom je predviđeno da se potrošnja HCFC zamrzne  2013. godine na nivou prosječne godišnje potrošnje za 2009. i 2010. godinu, i da se do 2020. godine ostvari smanjenje potrošnje za 35%.

Da bi se ostvarili predviđeni ciljevi planom su predviđene sledeće aktivnosti:

 • Iniciranje formiranja i podrška strukovnoj organizaciji i uspostavljanje Nacionalnog koda dobre prakse,
 • Obuka i sertifikacija servisera i kompanija,
 • Poboljšanje opremljenosti u servisnom sektoru,
 • Unapređenje šeme ponovnog korišćenja rashladnih sredstava,
 • Obuka službenika zaduženih za sprovođenje zakona (Carinski službenici i ekološki inspektori),
 • Institucionalno jačanje