O Nama

Kancelarija za zaštitu ozonskog omotača (NOU) je osnovana 1. septembra 2007. godine u okviru projekta Institucionalno jačanje za implementaciju Montrealskog protokola. Od 1. marta 2009. godine funkcioniše u okviru Agencije za zaštitu prirode i životne sredine kao focal point za implementaciju Montrealskog protokola i zadužena je za: učešće u pripremi i sprovođenje propisa, praćenje i koordinaciju nacionalnih i međunarodnih aktivnosti povezanih sa Bečkom konvencijom i Montrealskim protokolom, kontrolu i praćenje upotrebe supstanci koje oštećuju ozonski omotač (ODS) i njihovo postupno smanjenje i ukidanje u okviru nacionalnih programa i planova.

Više o nama

O Ozonu

Ozonski omotač je dio stratosfere sa visokom koncentracijom ozona koji se nalazi na udaljenosti od 20 do 30 kilometara od površine Zemlje. On djeluje kao nevidljiv štit koji nas štiti od opasnog UV zračenja sa Sunca. Dugotrajna izloženost visokom nivou UV-B zračenja može ozbiljno da naškodi i većini životinja, biljka i mikroorganizama, tako da ozonski omotač štiti cjelokupan život na zemlji.


Utvrđeno je da su hemikalije proizvedene ljudskom aktivnošću, koje sadrže halogene elemente, glavni uzrok gubitka ozona. Ove hemikalije su nazvane zajedničkim imenom supstance koje oštećuju ozonski omotač (ozone depleting substances - ODSs). Najvažniji hloroflorougljenici (CFC) su nekad široko korišteni u klima uređajima, frižiderima i aerosolima. I druge hemikalije, kao hloroflorougljovodonici (HCFC), haloni i metilbromid, takođe oštećuju ozonski omotač.

Više o ozonu

Aktuelnosti

Okrugli sto na temu „Implementacija propisa u oblasti zaštite ozonskog omotača”

Privredna komora Crne Gore u saradnji sa Agencijom za zaštitu životne sredine, organizovala je okrugli sto na ...
12 04, 2022

Obilježen 16. septembar – Međunarodni dan zaštite ozonskog omotača

16.septembar – Međunarodni dan zaštite ozonskog omotača ove godine je obilježen u okviru kampanje „Za ljepšu i ...
07 10, 2021

ODRŽANA RADIONICA „PRAVILNO RUKOVANJE I SERVISIRANJE RASHLADNIH I KLIMA UREĐAJA“

Agencija za zaštitu životne sredine je 13. i 14. maja 2021. godine organizovala radionicu „Pravilno rukovanje i ...
27 05, 2021